Vesilintujen poikuelaskenta

Tämän kesän vesilintujen parilaskennat on suoritettu (kaksi laskentaa: ensimmäinen toukokuun lopussa ja toinen kesäkuun alussa). Jos parilaskenta jäi osaltasi väliin, vielä ehdit mukaan heinäkuun poikuelaskentaan.

Perusta laskentapiste, ilmoita tarvittavat tiedot Luonnonvarakeskukseen (riistakolmiot@luke.fi) ja olet mukana. Lisätietoa laskennoista: https://metsastajaliitto.fi/node/1152.

Vesilintulaskennat ovat mukava toimintamuoto tärkeän riistatiedon keruuseen ja seuroille hyvä mahdollisuus houkutella nuoria metsästäjiä ja metsästäjiksi mieliviä mukaan toimintaan.