Linkit

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) – Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa.

Suomen riistakeskus – Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suomen Metsästäjäliitto – Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö.

Luonnonvarakeskus (Luke) – Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

Ruokavirasto – Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

Eräluvat.fi – Erälupia ja elämyksiä valtion mailla ja vesillä. Metsähallituksen tehtävä on järjestää erämahdollisuuksia niillekin, joilla ei näitä mahdollisuuksia muuten olisi.

Karttapaikka – Maanmittauslaitoksen karttapalvelu.

Retkikartta – Palvelusta voit hakea Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteita. Voit etsiä myös retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita.

Kemin Nahkatarvike Oy – Kemin Nahkatarvike Oy muokkaa porontaljojen lisäksi kaikkia riista- ja kotieläinten nahkoja; lampaantaljat vällyiksi, ketun-, minkinnahat ym. hienoturkikset, hirven- ja karhuntaljat metsästysmuistoiksi.

Eräkontti – Suomen Metsästäjäliiton verkkokauppa.

Riistakolmiot.fi – Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Metsästäjäliiton yhteinen verkkopalvelu riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi.

Riistainfo.fi – Suomen riistakeskuksen koulutussivusto kaikille luonnosta ja riistasta kiinnostuneille.

Kolarilaisia metsästysseuroja: Kolarin Metsästäjät ry, Korkealehon Kiertäjät ry, Poikkijärven Erä ry